องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจถนนในตำบลห้วยแห้ง ที่ชำรุดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกอบต.ห้วยแห้ง , นายจรัญ พรมโชติ รองนายกอบต.ห้วยแห้ง , นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานายก อบต.ห้วยแห้ง , นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัดอบต.ห้วยแห้ง , นายปิยะเทพ อาจอาคม ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนในตำบลห้วยแห้ง ที่ชำรุดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ

2022-11-23
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-13
2022-10-13