องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย - ไฟป่าให้กับ อปพร.และเยาวชน


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จัดโครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย - ไฟป่าให้กับ อปพร.และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย - ไฟป่าให้กับ อปพร.และเยาวชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากเทศบาลเมืองทับกวาง

2022-11-23
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-13
2022-10-13