องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะริมถนนภายในหมู่ที่10


นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายทีมงานกองช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมแซมไฟส่องสว่างสาธารณะริมถนนภายในหมู่ที่10 เพื่อให้การสัญจรของประชาชน เกิดความสะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

2022-11-23
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-13
2022-10-13