องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง


วันที่ 30 และวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับสถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวางเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

2022-09-05
2022-09-05
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24
2022-08-24
2022-08-22
2022-08-22
2022-08-12