องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 09.45 น. ได้มีการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ อบต.ห้วยแห้ง

2020-07-28
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-22
2020-07-20
2020-07-17
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-14
2020-07-10