องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 เม.ย.2563


วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นำโดยนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนตำบลห้วยแห้งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จำนวน 27 ราย ณ โดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2020-07-10
2020-06-23
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-03
2020-04-30
2020-04-28