องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

คณะผู้บริหาร

 
 
  -ว่าง-
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 

 
  นายสมยศ  วงษ์จีน
 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง
 

 
  นางสาวดุจสดี  บัวแพง  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยแห้ง