วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 (บริเวณหมู่ที่ 10 เชื่อมต่อหมู่ที่ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 (บริเวณบ้านนายทองรักษ์ เกสรทอง - บ้านนายอำนาจ ทองเอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมารถแม็คโครขุดทางน้ำ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมปั๊มแรงดันน้ำ (ซัมเมอร์ส) หมู่ที่ 8 (บริเวณหน้าบ้านผู้ใหญ่บัววัน เจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง