องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  ลงยางมะตอยซ่อมแซมถนนภายในม.12
   

วันที่ 15 กันยายน 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัด อบต.ห้วย ได้มอบหมายให้กองช่างนำยางมะตอยลงซ่อมแซมถนนภา...

  กิจกรรมเดินรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย
   

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัด อบต.ห้วยแห้ง ได้มอบให้หัวหน้าส่วนให้ร่วมกิจกรรมเ...

  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.11
   

วันที่ 8 กันยายน  2563  นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบลห้วยแห้ง  ไ...

  ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.3
   

วันที่ 8 กันยายน 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายให้งานสาธารณสุ...

 
กิจกรรมจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ บริเวณข้างถนน สี่แยกบ้านแถว ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562