องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 

 

 

 


  ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี 2565 ประชาชนใ...
   

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อม...

  นายอำเภอแก่งคอย มาตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนบัตรสวัสด...
   

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น.

นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธุ์ นายอำเภอแก่งคอย...

  ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง
   

วันที่ 30 และวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายใ...

  ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบก...
   

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อม...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
หลัก3ล ช่วยป้องกันไวรัสโคโรนา2019
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้