องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ...
   

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งโดยนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎ...

  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวร...
    ในวันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ท่านดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค...
  ร่วมกิจกรรมBig Cleaning Day
    ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งปฏิบัติหน้าที่นายก นำข้...
  กองทุนหมู่บ้านบ้านไร่หมู่ 7 นำผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสาร...
   

คณะกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่หมู่ 7 นำผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารเคมี ข้าว rice berry ข้าวมะลิ 105 ข้าวหอมมะล...

 
กิจกรรมจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ บริเวณข้างถนน สี่แยกบ้านแถว ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562