องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  พีธี วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร
   

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 18.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที...

  ประชุมบูรณาการแนวทางการจัดทำร่างข้อบัญญัติฯ งบประม...
   

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น.นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที...

  ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานกองทุนฯ
   

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริ...

  มอบบ้านให้กับนางมณฑา ทวงอินลา และนางมะใร พิศนอก
   

วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายดุรงค์ฤธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วยนาย...

 
กิจกรรมจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ บริเวณข้างถนน สี่แยกบ้านแถว ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562