องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในสำนักงาน อบต.ขององค์การบ...
   

โครงการจัดอบรมให้ความรู้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลในสำนักงาน อบต.ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อ...

  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ ส...
   

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

วันจั...

  พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ...
   

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งโดยนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎ...

  กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวร...
    ในวันนี้ วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ท่านดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค...
 
กิจกรรมจัดทำบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ บริเวณข้างถนน สี่แยกบ้านแถว ม.1 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

 

tr>
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562