องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 10 ...
   

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นำโดยนายสมยศ วงษ์จีน ...

  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
   

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนแก่งค...

  กองสวัสดิการสังคม อบต.ห้วยแห้งร่วมกับ สำนักงานพัฒน...
   

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งร่วมก้บ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จั...

  ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบถุงยังชีพ ให้กับ นายสามพัน ซิ...
   

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลาประมาณ 09.15 น. นายสมยศ   วงศ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล &...

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อบต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562