องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค [ 26 เม.ย. 2564 ]3
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 [ 27 มี.ค. 2564 ]3
3 ประกาศผู้ชนะขุดลอกอ่างน้ำ [ 25 มี.ค. 2564 ]3
4 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2564 ]3
5 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคฯลฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]3
6 แบบแปลนประปาส่วนภูมิภาค [ 3 มี.ค. 2564 ]4
7 ผู้ชนะเจาะบ่อ ม.6 [ 16 ก.พ. 2564 ]3
8 ผู้ชนะเจาะบ่อ ม.3 [ 11 ก.พ. 2564 ]3
9 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 10 [ 29 ม.ค. 2564 ]3
10 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 [ 27 ม.ค. 2564 ]3
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจเางเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 11ฯลฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]4
12 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณกลุ่มบ้านนายล้าน ภูสุรินทร์)ฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]3
13 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณกลุ่มบ้านนายล้าน ภูสุรินทร์)ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563 ]3
14 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]3
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.ค. 2563 ]3
16 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2563 ]3
17 ประกาศปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  [ 19 มิ.ย. 2563 ]3
18 ประกาศปรับปรุงร่างคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์บรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 พ.ค. 2563 ]3
19 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 พ.ค. 2563 ]3
20 ประกาศฯ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ (ดีเซล) แบบบรรทุก [ 24 เม.ย. 2563 ]3
 
หน้า 1|2