องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุุดลอกฝาย หมู่ที่12 E-bidding [ 5 พ.ค. 2565 ]51
2 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝาย หมู่12 [ 5 พ.ค. 2565 ]50
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุพร ภูเลาสิงห์-นายเฮ่า มีชารี) [ 8 มี.ค. 2565 ]51
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุพร ภูเลาสิงห์-นายเฮ่า มีชารี) [ 8 มี.ค. 2565 ]43
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคสล. ม.9 e-bidding [ 9 ส.ค. 2564 ]45
6 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ม.9 [ 9 ส.ค. 2564 ]43
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาค [ 26 เม.ย. 2564 ]48
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 [ 27 มี.ค. 2564 ]49
9 ประกาศผู้ชนะขุดลอกอ่างน้ำ [ 25 มี.ค. 2564 ]49
10 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 6 [ 9 มี.ค. 2564 ]44
11 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาภูมิภาคฯลฯ [ 3 มี.ค. 2564 ]43
12 แบบแปลนประปาส่วนภูมิภาค [ 3 มี.ค. 2564 ]51
13 ผู้ชนะเจาะบ่อ ม.6 [ 16 ก.พ. 2564 ]48
14 ผู้ชนะเจาะบ่อ ม.3 [ 11 ก.พ. 2564 ]47
15 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 10 [ 29 ม.ค. 2564 ]43
16 การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 3 [ 27 ม.ค. 2564 ]52
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจเางเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ 11ฯลฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]43
18 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณกลุ่มบ้านนายล้าน ภูสุรินทร์)ฯ [ 30 ธ.ค. 2563 ]45
19 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๑ (บริเวณกลุ่มบ้านนายล้าน ภูสุรินทร์)ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 18 ธ.ค. 2563 ]40
20 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง เผยแพร่การจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]59
 
หน้า 1|2