องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วงเช้า ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เวลา ๐๘.๓๐น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วงเช้า ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอแก่งคอย อำเภอแก่งคอย

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29