องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


"โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี"


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้จัด "โครงการทัศนศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก ณ บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี" โดยใน โครงการครั้งนี้ได้พาผู้เรียนศึกษาโซนสวนสัตว์เพื่อศึกษาการดำรงชีพของสัตว์ป่า และโซนสัตวน้ำเพื่อศึกษาและชมสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29