เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 26 ม.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง เปิดรับสมัครนักเรียน “รุ่นที่ 1” [ 29 พ.ย. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................................
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................................