ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 21 ส.ค. 2566 ]
.......................................................................................................................................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุุดลอกฝาย หมู่ที่12 E-bidding [ 5 พ.ค. 2565 ]
.......................................................................................................................................................................................................
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝาย หมู่12 [ 5 พ.ค. 2565 ]
.......................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุพร ภูเลาสิงห์-นายเฮ่า มีชารี) [ 8 มี.ค. 2565 ]
.......................................................................................................................................................................................................
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสุพร ภูเลาสิงห์-นายเฮ่า มีชารี) [ 8 มี.ค. 2565 ]
.......................................................................................................................................................................................................