องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนนบริเวณสามแยกหน้าโรงงานแปซิฟิกไพโร


นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายทีมงานกองช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างริมถนนบริเวณสามแยกหน้าโรงงานแปซิฟิกไพโร จำกัด หมู่ที่9 ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 จุด ซึ่งเป็นบริเวณจุดเสี่ยงที่สามารถเกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อให้การสัญจรของประชาชน เกิดความสะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน

2022-11-23
2022-11-15
2022-11-08
2022-10-25
2022-10-23
2022-10-20
2022-10-20
2022-10-18
2022-10-13
2022-10-13