องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ 9 และหมู่ 11


วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. งานสาธารณสุข ฯ อบต.ห้วยแห้ง ได้ให้บริการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับหมู่ 9 และหมู่ 11

2020-07-28
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-22
2020-07-20
2020-07-17
2020-07-16
2020-07-15
2020-07-14
2020-07-10