องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ศพด. ประจำปีการศึกาษา 2563


วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้จัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2020-07-10
2020-06-23
2020-05-13
2020-05-12
2020-05-08
2020-05-07
2020-05-05
2020-05-03
2020-04-30
2020-04-28