องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th
 
 
 


ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ศพด. ประจำปีการศึกาษา 2563


วันนี้เวลาประมาณ 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้จัดปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

2021-06-15
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-28
2021-04-10
2021-04-08
2021-04-02
2021-03-31
2021-03-24
2021-03-24