องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562

E-Service

การบริการ E-Service

"ช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ"

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรีแบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์ม (คลิ๊ก)
https://forms.gle/U1zcGwy8HSr1ycHFA
สแกน QR-CODE

แบบฟอร์มคำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบฟอร์ม (คลิ๊ก)
https://forms.gle/dmtgpKr43xMxzDUt8
สแกน QR-CODE
 
แบบฟอร์มช่องทางแจ้งเรื่องร้อนเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แบบฟอร์ม (คลิ๊ก)
https://forms.gle/fjaSC7mp9NJRhVMj7
สแกน QR-CODE