องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
   
 

 

 


  ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให...
  ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งธนาคารขยะชุมชน
  สนับสนุนขนมให้แกเด็กๆ ในโรงเรียนตำบลห้วยแห้ง เนื่อ...
  มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุทกภัย จำนวน 2 ครัวเร...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ฝากครรภ์เร็ว...ปลอดภัยกว่า

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้