องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
   
 

 

 


  มอบถุงยังชีพให้กับกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยแห้ง
  รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติ...
  กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเก...
  ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกให...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562
 
ชีวิตลูกอยู่ในมือแม่
ฝากครรภ์เร็ว...ปลอดภัยกว่า

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้