องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 232 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 26 ม.ค. 2567 ]4
2 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ธ.ค. 2566 ]19
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ธ.ค. 2566 ]10
4 ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยแห้ง เปิดรับสมัครนักเรียน “รุ่นที่ 1” [ 29 พ.ย. 2566 ]6
5 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 [ 29 พ.ย. 2566 ]6
6 เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 27 พ.ย. 2566 ]2
7 ประกาศ ภ.ด.ส.3 [ 27 พ.ย. 2566 ]3
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 15 พ.ย. 2566 ]16
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]10
10 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]9
11 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]31
12 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 6 ต.ค. 2566 ]27
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]35
14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ก.ย. 2566 ]28
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประปีงบประมาณ 2567 [ 29 ส.ค. 2566 ]29
16 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 16 ส.ค. 2566 ]3
17 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 7 ส.ค. 2566 ]25
18 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 ก.ค. 2566 ]32
19 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 18 ก.ค. 2566 ]8
20 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ (วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) [ 22 มิ.ย. 2566 ]4
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12