องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 250 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2565 และ 8/2565 [ 23 มี.ค. 2565 ]95
102 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้ปฏิบัติ [ 9 มี.ค. 2565 ]122
103 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียน [ 4 มี.ค. 2565 ]101
104 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 มี.ค. 2565 ]118
105 ขอเชิญชวนทุกท่านบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน [ 28 ก.พ. 2565 ]110
106 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือเปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 23 ก.พ. 2565 ]102
107 ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ [ 23 ก.พ. 2565 ]97
108 การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการ [ 15 ก.พ. 2565 ]26
109 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]92
110 รายงานฐานข้อมูลผู้มีภาวะพึ่งพิง [ 2 ก.พ. 2565 ]24
111 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]26
112 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]105
113 ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยแห้ง [ 20 ม.ค. 2565 ]103
114 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น"ปราชญ์ชาวบ้านตำบลห้วยแห้ง" [ 12 ม.ค. 2565 ]28
115 "หยุดเผาในที่โล่ง" เพื่อลดปัญหามลพิษจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 [ 31 ธ.ค. 2564 ]80
116 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564พนัก [ 26 พ.ย. 2564 ]140
117 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2564 ]96
118 ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 18 ต.ค. 2564 ]160
119 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]78
120 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม (พิพัฒน์คีรีเขต) [ 30 ก.ย. 2564 ]101
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13