องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี2565 [ 3 มี.ค. 2566 ]32
2 การประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 [ 29 ธ.ค. 2565 ]19
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร ปี 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 31 มี.ค. 2565 ]86
4 คู่มือประชาชน เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV [ 1 ต.ค. 2564 ]84
5 คู่มือประชาชน เบี้ยงยังชีพผู้พิการ [ 1 ต.ค. 2564 ]79
6 คู่มือประชาชน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ต.ค. 2564 ]85
7 คู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]88
8 คู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]80
9 คู่มือประชาชนการแจ้งถมดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]85
10 คู่มือประชาชน การเปลี่ยนผู้คุมงาน [ 1 ต.ค. 2564 ]81
11 คู่มือประชาชน การขอรับรองการก่อสร้างและดัดแปลง [ 1 ต.ค. 2564 ]82
12 คู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]82
13 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอน/ต่ออายุก่อสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]86
14 คู่มือประชาชน ขออนุญาตประกอบกิจการอันตราย [ 1 ต.ค. 2564 ]86
15 คู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]76
16 คู่มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายละเอียด [ 1 ต.ค. 2564 ]80
17 คู่มือประชาชน การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ [ 1 ต.ค. 2564 ]88
18 คู่มือประชาชน การบำรุงระบบประปา [ 1 ต.ค. 2564 ]86
19 คู่มือประชาชน ประกอบกิจการขยะมูลฝอย [ 1 ต.ค. 2564 ]79
20 คู่มือประชาชน รับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]86
 
หน้า 1|2