องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล [ 31 ม.ค. 2566 ]27
2 คู่มือเลื่อนระดับ [ 1 ต.ค. 2564 ]88
3 คู่มือแก้ไขและยกเลิกคำสั่ง [ 1 ต.ค. 2564 ]87
4 คู่มือแจ้งเอกสารภาษีที่ดิน [ 1 ต.ค. 2564 ]84
5 คู่มือครุภัณฑ์ [ 1 ต.ค. 2564 ]88
6 คู่มือจัดงบประมาณ [ 1 ต.ค. 2564 ]92
7 คู่มือจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]86
8 คู่มือจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 [ 1 ต.ค. 2564 ]82
9 คู่มือธุรการ [ 1 ต.ค. 2564 ]86
10 คู่มือบุคลากร [ 1 ต.ค. 2564 ]84
11 คู่มือปฏิบัติความรับผิดทางละเมิด [ 1 ต.ค. 2564 ]84
12 คู่มือปฏิบัติด้านบัญชี [ 1 ต.ค. 2564 ]86
13 คู่มือพัสดุ [ 1 ต.ค. 2564 ]96
14 คู่มือสปสช. [ 1 ต.ค. 2564 ]94
15 คู่มือจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ต.ค. 2564 ]82
16 คู่มืองานสารบรรณ [ 1 ต.ค. 2564 ]82
17 คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย [ 1 ต.ค. 2563 ]69
18 คู่มือ-ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงาน-อปท. [ 16 มิ.ย. 2563 ]89
19 ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุม [ 16 มิ.ย. 2563 ]92
20 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง-60 [ 16 มิ.ย. 2563 ]80
 
หน้า 1|2