องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
แผนการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ