องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี


แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ