องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กิจกรรม 5 ส (Big cleaning day)


เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 13.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง นางสาวดุจสดี บัวแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วย ข้าราชการ และ พนักงาน อบต.ห้วยแห้ง ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณ อบต. เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้สะอาดน่าอยู่มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ร่วมใจกันทำความสะอาดครั้งนี้

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29