องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


สนับสนุนขนมให้แกเด็กๆ ในโรงเรียนตำบลห้วยแห้ง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันที่ 12 มกราคม 2567

เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง สนับสนุนขนมให้แกเด็กๆ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-25
2023-12-19
2023-12-08