องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 (ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ)


วันที่ 29 ธันวาคม 2566

เวลา 10.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567 (ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29
2023-12-25
2023-12-19
2023-12-08