องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมเดินรณรงค์การทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นายสมยศ วงษ์จีน ปลัด อบต.ห้วยแห้ง ได้มอบให้หัวหน้าส่วนให้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับ รพ.สต.หนองสองห้อง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29