องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กองทุนหมู่บ้านบ้านไร่หมู่ 7 นำผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารเคมีฯออกบูธแสดงสินค้า


คณะกองทุนหมู่บ้านบ้านไร่หมู่ 7 นำผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดสารเคมี ข้าว rice berry ข้าวมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ระดับ 5 ดาวตำบลห้วยแห้ง ตัวแทนอำเภอแก่งคอย ออกบูธแสดงสินค้าและร่วมตอนรับประธาน สทบ.ชาติ ที่วัดพระยาทดอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29