องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงสัย ฯ สาขาประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู


โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม สาขาประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู  ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุม อบต.ห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29