องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


วันที่ 24 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง โดยนายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. ห้วยแห้ง นางสาวดุจสดี บัวแพง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง จำนวน 6 ศูนย์ ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2564 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และได้รับความอนุเคราะห์ท่านวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแห้ง, ตำบลชำผักแพวและตำบลชะอม มาบรรยายให้ความรู้

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29