องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯประจำปีงบประมาณ 2564


วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมยศ วงษ์จีน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ ฯลฯประจำปีงบประมาณ 2564 โดยกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29