องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ออกสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำโครงบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 15 มีนาคม 2565


วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565

เวลา 10.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายให้

นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกฯ

นายจรัญ พรมโชติ รองนายกฯ

นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ

นายปิยะเทพ อาจอาคม ผอ.กองช่าง

นายธนิต ปองเนตร นักวิเคราะห์ฯ

นางโสภิตา นาคอ้าย ผช.นักวิเคราะห์

ได้ออกสำรวจเพื่อยืนยันโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชที่ได้ขอสนับสนุนในปี 2564 มีจำนวน 7 แห่ง ดังนี้

1.คลองนาดี หมู่ 2

2.คลองบ้านไร่ หมู่ 7

3.คลองห้วยหวาย หมู่ 10 ถึง หมู่ 6

4.คลองคลองตาพร หมู่ 10 ถึง หมู่ 9

5.คลองตะเคียน หมู่ 10 ถึง หมู่ 8

6.คลองสนามบิน หมู่ 10

7.คลองห้วยห้อย หมู่ 11

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29