องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)จำนวน 1 ครัวเรือน


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565

เวลา 11.00 น.

นายสมัย แสงทะตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายให้ นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 1 ครัวเรือน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29