องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 6 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน


วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565

เวลา 14.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้มอบหมายให้ทีมงานกองช่าง ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 6 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29