องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้งและคณะกรรมการได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง


วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

เวลา 14.00 น.

นายสมัย แสงทะตา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน และคณะกรรมการได้ประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน เพื่อร่วมกันปรึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29