องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565


วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 - 12.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย

นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์

เลขานายกฯ

นายสมยศ วงษ์จีน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวดุจสดี บัวแพง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงผะดา บุดดาชุย

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้ประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 6 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 1/2565

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29