องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ แจกจ่ายพันธุ์พืช ภาชนะ ดินเพาะปลูกให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29