องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"ณบริเวณฝายคลองตะเคียน หมู่10


วันที่ 13  พฤศจิกายน 2562 นายมนัสพันธ์ 
 ดอนก้อนไพร  ปลัดอำเภอ หัวหน้างานกลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้เป็นประธานเปิด 

กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ณ บริเวณฝายคลองตะเคียน หมู่ที่ 10 

โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อบต.ห้วยแห้ง พนักงานเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา อบต. ห้วยแห้ง และผู้แทนจากกองพันทหารม้าที่ 27 กองทหารม้าที่ 2  รักษาพระองค์ ร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมกันทำความสะอาดในครั้งนี้

ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนในครั้งนี้
1.บริษัท กระจกรุ่งเพชร
2.นางจันทร์หอม  พร้อมสันเทียะ (ประธานสภา อบต.ห้วยแห้ง)
3.บริษัท ลิ่วหลาน อินเตอร์เทรด จำกัด
4.บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
5.บริษัท ลีพัฒนาจำกัด
6.บริษัท แพลนยางพารา 
7.บริษัท แม็คเคม ซัพพลาย จำกัด
8.บริษัท สากล 
9.บริษัท อัสพรรณ 

รวมถึงขนม น้ำ และผลไม้ จากผู้ใหญ่หมู่ที่ 10 น้ำดื่ม CP  

และขอขอบคุณ จิตอาสาทุกท่านที่มาร่วมทำความดีในวันนี้ค่ะ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29