องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 8 ของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่


ตามที่ นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน ว่ามีถนนสาย ม.8 ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ มีน้ำท่วมขังเป็นจุด ๆ เป็นเวลานานจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประชาชนขนย้ายพืชผลการเกษตรเป็นไปด้วยความล่าช้า

เมื่อนายกฯ ได้รับเรื่องร้องเรียน จึงได้ของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เวลา 14.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายจรัญ พรมโชติ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง, นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ , นายมงคล ศรีสง่า สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8, นายปิยะเทพ อาจอาคม ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ออกตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) หมู่ที่ 8 มีความกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 3,200 ตารางเมตร โดยตรวจสอบโครงการดังกล่าว ขณะนี้ดำเนินการได้เนื้องานถึง 50% แล้ว

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29