องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ตรวจการดำเนินโครงการขุดลอกฝ่ายเก็บน้ำบ้านไร่ หมู่ 7 ตำบลห้วยแห้ง ในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับการอุปโภค และบริโภค


วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

เวลา 10.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย

นายจรัญ พรมโชติ รองนายกฯ

นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์

เลขานุการนายกฯ

นายปิยะเทพ อาจอาคม

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวสุพรรษา แสวงรัมย์

ผช.นายช่างโยธา

ได้ลงพื้นที่ออกตรวจการดำเนินโครงการขุดลอกฝ่ายเก็บน้ำบ้านไร่ หมู่ 7 ตำบลห้วยแห้ง ในการกักเก็บน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ สำหรับการอุปโภค และบริโภค

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29