องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ออกสำรวจระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร


วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ได้หมอบหมายให้ นายจรัญ พรมโชติ รองนายกฯ , นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานายกฯ , นายธนิต ปองเนตร นักวิเคราะห์ฯ , นายรัชพล เทียนศรี เจ้าพนักงานป้องกันฯ ร่วมกับ นายนริศพงศ์ พุฒิวราธินันท์ เป็นตัวแทนจาก บริษัทเรนิตา อินโนเวชั่น จำกัด ออกสำรวจระบบน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29