องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาต ขุดดินของ นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 14.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

พร้อมด้วย นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ,

นายปิยะเทพ อาจอาคม ผู้อำนวยการกองช่าง,นายธนิต ปองเนตร นักวิเคราะห์นโยบายฯ,นางสาวสุพรรษา แสวงรัมย์ ผช.นายช่าง

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาต

ขุดดินของ นายวิเชียร ศรีสวัสดิ์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติขุดดินถมดิน

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29