องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายนาดี หมู่ที่12


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 14.40 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

พร้อมด้วย นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ,นายสามัคคี จันพางาม รองประธานสภา,นายปิยะเทพ อาจอาคม ผู้อำนวยการกองช่าง,นายธนิต ปองเนตร นักวิเคราะหนโยบายฯ

นางสาวสุพรรษา แสวงรัมย์ ผช.นายช่าง

ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกอ่างเก็บน้ำฝายนาดี หมู่ที่12

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29