องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ได้สำรวจพื้นที่โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล)


วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565

เวลา 15.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง

พร้อมด้วย นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานุการนายกฯ

นายปิยะเทพ อาจอาคม ผู้อำนวยการกองช่าง,นายธนิต ปองเนตร นักวิเคราะหนโยบายฯ,นางสาวสุพรรษา แสวงรัมย์ ผช.นายช่าง

ได้สำรวจพื้นที่โครงการวางท่อระบายน้ำ (คสล) เพื่อที่จะบรรจุเข้าแผน บริเวณสี่แยกบ้านแถว (กุดนกเปล้า-หนองน้ำเขียว) รวมระยะทาง 6 กม.

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29