องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ให้กับ อปพร และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565


วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จัดโครงการอบรมให้ความรู้ให้กับ อปพร และประชาชนทั่วไปในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ อบรมให้กับ อปพร และประชาชนทั่ว โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากเทศบาลเมืองทับกวาง
2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29