องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


การขุดลอกรางน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อกำจัดวัชพืชและป้องกันน้ำท่วม บริเวณบ้านนายคำพัน เหล่าคา


วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2565

เวลา 11.30 น.

นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายจรัญ พรมโชติ รองนายกฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 , เจ้าหน้าที่อบต.ห้วยแห้ง ได้ออกควบคุมกำกับดูแลการขุดลอกรางน้ำสาธารณประโยชน์เพื่อกำจัดวัชพืชและป้องกันน้ำท่วม

บริเวณบ้านนายคำพัน เหล่าคา

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29