องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจถนนในตำบลห้วยแห้ง ที่ชำรุดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ แสงจันทร์ รองนายกอบต.ห้วยแห้ง , นายจรัญ พรมโชติ รองนายกอบต.ห้วยแห้ง , นายสมพาน จิ๋วศรีสวัสดิ์ เลขานายก อบต.ห้วยแห้ง , นายนิวัฒน์ กมลเพ็ชร์ ปลัดอบต.ห้วยแห้ง , นายปิยะเทพ อาจอาคม ผู้อำนวยการกองช่าง ได้ลงพื้นที่สำรวจถนนในตำบลห้วยแห้ง ที่ชำรุดเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติ

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29