องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.huaihaenglocal.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย - ไฟป่าให้กับ อปพร.และเยาวชน


วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง ร่วมกับ โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส จัดโครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย - ไฟป่าให้กับ อปพร.และเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย นายสมัย แสงทะตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้งานป้องกันอัคคีภัย - ไฟป่าให้กับ อปพร.และเยาวชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากเทศบาลเมืองทับกวาง

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-21
2024-03-22
2024-02-20
2024-02-12
2024-01-12
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-29